Hvad er Reikihealing?

Reiki er en del af altomfattende og sammenhørende energisystem, som vores eget indre energisystem også er en del af.

Reiki healing er en over 3.000 år gammel behandlingsform,

og er meget simpel og kraftfuld som helbredelsesteknik, let at give og let at modtage og kan modtages af ALLE.

Reiki har ikke nogen speciel trosretning eller religion

Reiki healing blev genopdaget i midten af 1800-tallet af Dr. Mikao Usui, leder af et kristent præste-seminarium i Japan. En dag spurgte nogle af hans elever om han kendte de healingsmetoder som Sananda Krist havde anvendt, og om Dr. Usui ligeledes kunne anvende disse. Dr. Usui kendte ikke disse metoder, men spørgsmålet havde vækket interessen for healing hos ham. Dr. Usui begyndte at studere de kendte religioner, over hele verden, men fandt først svarene han søgte i Indien, da han begyndte at læse i gamle sanskritskrifter. I disse skrifter fandt Dr. Usui formen, symbolerne og beskrivelsen af hvordan Sananda Krist havde healet. Dr. Usui opnåede kontakt til energien og udviklede Usui´s System af Naturlig Healing, som vi i i dag bedre kender som Reiki healing. .

Usuis system for Reiki er yderst simpelt og samtidig en kraftfuld teknik. Reiki kan ikke gøre skade på nogen punkter. I allerværste fald er den virkningsløs og i bedste fald sker der mirakler/spontan helbredelse..

Reiki giver indgang til den mest kraftfulde værktøj til personlig udvikling, der findes på jorden i dag.

Reiki healing er overførsel af energi, hvor jeg som Reiki-healer/ Mester/lærer fungerer som kanal for energien. Som Reiki-healer fungerer man som kanal for denne energi. Reiki er universel livs energi, altså en energistrøm som genskaber balance i den fysisk krop og sindet.

Svaghedstilstande og modtagelighed for sygdom opstår, når kroppens systemer mister energi af den ene eller anden grund (ubalance i kroppen). Mangel på livsenergi kan afhjælpes igennem Reiki healing. Reiki healing vil føles som varm og behagelig gennemstrømning af velvære, fred og harmoni i både krop, sind og ånd. Du bringes i harmoni og balance.

Reiki healing kan foretages på børn, voksne og dyr.

· Helbreder

· Fjerner smerter

· Udrenser giftstoffer

· Modvirker udbrændthed

· Bevirker total afspænding

· Selvbeherskelse

· Integrerer personligheden

· Øger kropsbevidstheden

· Fjerner stress

· Fremmer evnen til kærlighed

· Opløser blokeringer

· Astma

· Oplader alle energibanerne

· Psykisk Healing