17-03-2015

Mirakkel C7Tool

 

Vibrationel fjern- og selvhealing

En kærligheds- og healingsgave til menneskeheden og moder Jord, der giver fred, harmoni, glæde og lethed. Creating Seven tools består af sandkrystaller i små forseglede rør, hvori finstoflige åndelige energier gennem en alkymistisk proces er forankrede.
Alt i universet består af vibrationer. Menneske legemet vibrerer. Hvert atom, hver molekyle, celle og kirtel har en bestemt svingningsfrekvens. Tilføres den oprindelige impuls af energi og information vil den selvhelbredende kraft gå i gang. Creating 7 tools er fysiske sendere indeholdende disse specifikke energier.
Bekymrede tanker, sorg, vrede kan være årsag til ubalancer i kroppens kemiske processer. Tankerne påvirker følelserne, følelserne påvirker det fysiske og skaber ubalancer her. Creating 7 tools er skabt til at ændre vibrationerne i de psykiske legemer, samtidig ændres vibrationerne i den fysiske krop.
Den universelle lov siger: Hvad der skabes mentalt og spirituelt vil manifestere sig fysisk. Alt fra sindet bliver gentaget i kroppen, sindet og cellerne har altid samme bevidsthed.
Creating Seven tools har til formål at støtte Jordens positive udvikling, alt eksisterende på denne planet, mennesker, dyr, planter og mineraler samt fremme Universets samlede udvikling.

C7-tools er en hjælp til fjernhealing og selvhealing. Til at se på årsag og virkning. Til at få kontakt med vort inderste, med kilden i os selv. Hver tool er et bidrag til alle på vejen mod større bevidsthed.
Tools’ne øger vores evne til at genopdage vore iboende kræfter. Vi er allerede perfekte – vi skal blot huske det igen. De sætter et lysbærende frø, som det er op til den enkeltes frie vilje at lade vokse og udvikle sig for aktivt at kunne skabe sit liv på sin egen guddommelige måde.
Tools fra Creating Seven er fremstillet af alkymisten Fridolin Freuler fra Schweiz og er ikke sammenlignelige med nogen anden terapiform. De kan enten bruges alene eller som yderligere hjælp til f.eks. zoneterapi eller healing.
F.eks. er der en tool  for hver enkelt organ eller organsystem, såvel som flere forskellige psykiske tilstande og livssituationer. Hjælpe os til at blive befriet for det er ikke mere er brug for i vores system og i stedet give næring til den videre positive udvikling af sjæl, krop og ånd.
Yderligere inspiration
Har du lyst til at læse og forstå mere om hvordan tools’ne virker kan bogen:
Undskyld dit liv venter på dig anbefales, den er ikke skrevet direkte til tools’ne, men beskriver praktisk hvordan de egentlig arbejder.

 

Kontakt os endelig på www.klinik-allerslev.dk   Tlf. 28153600.